WODY AROMATYCZNE / HYDROLATY

Naukowo: o różnicy w składzie lotnych substancji w hydrolacie i w olejku eterycznym.

Skład lotnych substancji zawartych w hydrolacie różni się od składu olejku eterycznego.

Hydrolat powstaje w procesie destylacji przez skroplenie par lotnych związków destylowanego materiału, po oddzieleniu olejku eterycznego. [Cały produkt destylacji to destylat, czyli olejek eteryczny + hydrolat = destylat]Czytaj więcej »Naukowo: o różnicy w składzie lotnych substancji w hydrolacie i w olejku eterycznym.